Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Nadat ik via het contact formulier een aanmelding heb ontvangen, neem ik zo spoedig mogelijk contact met je op.

Massage: intake/medische klachten
Praktijk ”Babymassage Kampen” verleent geen medische massages.
Is er sprake van medicijn gebruik/medische klachten of een behandeling bij arts, therapeut of specialist geef dit dan door voordat je een massage start.
Dit geldt ook als je een cursus babymassage start. Mocht je kind onder behandeling zijn, meld dit dan op het intakeformulier, wat je van mij krijgt toegezonden via de mail, na de aanmelding.

Contra indicaties
Helaas ze zijn er: Voorbeelden: hartklachten, infectieziekten (griep), koorts, trombose, slechte algehele gezondheid, besmettelijke huidziekten, steenpuisten en de eerste 3 maanden van de zwangerschap.
Raadpleeg bij twijfel altijd eerst je arts.

Kosten
Gemaakte afspraken kunnen kosteloos tot 24 uur voorafgaande de massage afspraak worden geannuleerd, via mail of telefonisch contact. Binnen 24 uur geannuleerde afspraken worden doorberekend. Ik heb de tijd dan voor je gereserveerd en kan vaak op zo’n korte termijn geen andere afspraak meer inplannen.

Cursus Babymassage
De kosten dien je 7 dagen voor de aanvang van de cursus over te maken op. NL49RABO0138698309 t.n.v. Ellie Feenstra, onder vermelding van Babymassage, je naam en volgnummer.
Na de betaling van het cursusgeld is de plaatsing definitief.

Als docent Babymassage, kan ik nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de wijze waarop mijn babymassage adviezen, door de ouders of andere verzorgers(sters) in de thuissituatie worden toegepast.
Van belang is om te beseffen dat je als cursist c.q. verzorger en ouder tijdens de babymassage lessen verantwoordelijk blijft voor jezelf en je kind.

Annulering
Annulering van een cursus is schriftelijk of per e-mail mogelijk tot 8 dagen voor aanvang van de cursus.
Bij het vroegtijdig beëindigen van de cursus is er geen recht op teruggave van het cursusgeld mogelijk.
Bij verhindering van een les wordt het op prijs gesteld dit, zo snel mogelijk, te melden via telefoonnummer 06- 25386559.
Bij ziekte mijnerzijds zal ik met de cursist een nieuwe datum plannen. Bij langdurige ziekte mijnerzijds wordt het cursusgeld naar rato geretourneerd.

Praktijk “Babymassage Kampen” behoudt zich het recht voor een cursist of cliënt van deelname of behandeling uit te sluiten.

Privacy
Je persoonlijke en/of medische gegevens zal ik nooit aan derden verstrekken. Je privacy is gewaarborgd.